Houdingsadvies en conditie opbouw

Houdingsadvies en conditie opbouw

Het houdings- en bewegingspatroon van uw kind wordt eerst grondig geobserveerd. Er wordt gekeken welke afwijkingen, foutieve patronen, of spierzwakte de oorzaak kunnen zijn van de klachten.

Dan wordt er samen met uw kind een oefenschema opgesteld voor dagelijkse oefeningen thuis. De oefeningen worden tijdens de sessies bijgestuurd en geëvalueerd.


Wil je meer informatie over relaxatie

of wil je een afspraak maken?

Contacteer mij