Psychomotorische Therapie

Psychomotorische therapie

In de psychomotorische ontwikkeling gaan denken, handelen en voelen samen. Het kind bouwt door te bewegen een goede lichaamskennis op, het leert de wereld rondom zich beter begrijpen en plannen.

Motorische basisvaardigheden als rollen, sluipen, kruipen, stappen,…gaan vooraf aan de meer complexe vaardigheden zoals fietsen, zwemmen, balsporten, dansen… Aan een goede fijn-motorische ontwikkeling gaat een goede manipulatie en coördinatie van beide handen vooraf.

Een goed lichaamsbesef, oriëntatie in de ruimte, ruimtelijk visuele vaardigheden, ruimtelijke structuratie, tijdsperceptie,.. zijn belangrijke aspecten om de complexere schoolse vaardigheden als schrijven, lezen, rekenen,…vlotter te laten verlopen.

Advies en Evaluatie

We bekijken samen wat de mogelijkheden zijn van uw kind, wat uw kind kan ontwikkelen en welke aanpassingen of hulpmiddelen aangereikt kunnen worden zodat uw kind beter kan meedraaien in zijn omgeving en zich daarbij goed voelt.

De therapie heeft immers tot doel dat uw kind zijn mogelijkheden beter leert kennen, en op een speelse en aangename manier plezier leert krijgen in de dingen die moeilijker verlopen; zo leert het dingen bij, zonder dat het daarbij teveel de druk voelt van buiten af.

Wil je meer informatie over psychomotorische therapie

of wil je een afspraak maken?

Contacteer mij